Οι βραβεύσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού συνεχίζονται για την εταιρεία μας κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την προσήλωση μας στην διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος το οποίο να εξασφαλίζει μια καθημερινή ποιότητα ζωής για τον καθένα αλλά παράλληλα να παρέχει και τα εργαλεία για ψηλές αποδόσεις. Μια εφαρμογή που κέρδισε το πρώτο βραβείο στα HR Awards (14/07/2022) ήταν στην κατηγορία της εφαρμογής τεχνολογίας και αφορούσε το λογισμικό Proud App το οποίο ξεκίνησε να σχεδιάζεται για τις ανάγκες του Four Seasons Hotel και στην συνέχεια εφαρμόστηκε και στο ξενοδοχείο Αμαθούς, ενώ οι επιτροπές των δύο ταμείων ευημερίας της εταιρείας μας έχουν εγκρίνει την πληρωμή ετήσιας συνδρομής για την διασπορά και χρήση του στα μέλη του προσωπικού. Το βραβείο με την επωνυμία « HR Initiatives to Facilitate an organizations digital transformation”, (Πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν την μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία), παρέλαβε ο Κυριάκος Κυριάκου που ανέφερε ότι η τεχνολογία αυτή είναι προορισμένη να βοηθήσει το προσωπικό μας να αξιοποιήσει τις διευκολύνσεις και προνόμια που παρέχονται από την εταιρεία. Μετά την επαναπιστοποίηση μας με την ανώτερη βαθμίδα διάκρισης στο κατεξοχήν μοντέλο αξιολόγησης για πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού (Investor In People Platinum level), και την βράβευση μας από το Great place to Work μέσα στο 2022, τα βραβεία καλής πρακτικής και το πρώτο βραβείο Ασφάλειας & Υγείας 2022 για την εφαρμογή του “Inspector App” η εταιρεία μας επιβεβαιώνει διαχρονικά ότι έχει την δύναμη και την διάθεση να συντηρεί τις αξίες της και να συντηρεί μια πορεία Αριστείας για το ανθρώπινο της δυναμικό ακόμα και μέσα σε δύσκολες περιόδους όπως είναι η πανδημία και όλα τα περιφερειακά προβλήματα που ταλανίζουν τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο.