Skip to main content

Πώς μια επιχείρηση συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου, έχει σχέση με δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία στο εσωτερικό της περιβάλλον. (α). Πώς χειρίζεται το προσωπικό της . (β) Πόσο σέβεται τους πελάτες της. Αυτό το αίσθημα ευθύνης αναπόφευκτα επεκτείνεται και στους συνεργάτες, την τοπική κοινωνία, στον εθνικό και διεθνή χώρο, ανάλογα πάντα με το εύρος, τον όγκο της δραστηριότητας.

Μια εταιρεία που έχει έμπρακτη συναίσθηση ευθύνης απέναντι στα παιδιά, τις αδύνατες ομάδες ανθρώπων, το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, την κοινότητα κ.α., είναι μάλλον βέβαιο ότι θα έχει ήδη εμπεδώσει προηγουμένως μια κουλτούρα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους που εργάζονται για αυτήν αλλά και για τους πελάτες της.

Ένα κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας μας, το οποίο μάλιστα επικυρώνεται κάθε χρόνο μέσα από την ετήσια έρευνα προσωπικού, είναι ο ανθρωποκεντρισμός. Η εστίαση στον άνθρωπο, τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις ανησυχίες του, εμπέδωσε στον καθένα και την έννοια του πελατοκεντρισμού. Η εταιρεία μας είναι πελατοκεντρική γιατί νοιάζεται. Νοιάζεται για τους ανθρώπους της, νοιάζεται για τον πελάτη της . Και επειδή νοιάζεται, η συμβολή της στα κοινωνικά οικονομικά και πολιτιστικά δρώμενα είναι συνειδητή επιλογή αλλά και χρέος. H εταιρεία μας σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο δεν γίνεται ούτε για σκοπούς marketing, ούτε γιατί το απαιτούν κάποιοι τουριστικοί οργανισμοί η γιατί υπάρχουν οι βραβεύσεις. Οι δραστηριότητες Ε.Κ.Ε. του ξενοδοχείου μας γίνονται γιατί νοιαζόμαστε και γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε συμβάλουμε ούτως ώστε αυτός ο κόσμος- ξεκινώντας από τον δικό μας μικρόκοσμο και φτάνοντας σε απομακρυσμένες και ξεχασμένες γωνιές – να γίνεται συνεχώς καλύτερος.

Μέσα από τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Ε.Κ.Ε., φαίνονται καθαρά δύο βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού DNA.

Ποίοι είμαστε και πως θέλουμε να συμπεριφερόμαστε στους άλλους
Πως θέλουμε και πώς βλέπουμε τον κόσμο του αύριο.

Είναι για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους που μια ισχυρή κουλτούρα Ε.Κ.Ε. συντηρεί την εργασιακή κουλτούρα, προσδίδοντας της ποιότητα. Γιατί δίδει παραδείγματα ανιδιοτελούς προσφοράς, και γιατί παρουσιάζει ένα καθολικό όραμα χωρίς σύνορα. Ας μην ξεχνάμε βεβαίως, ότι εταιρίες μεγαθήρια στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα, και άλλες, πολύ μικρές για να είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, κατάφεραν να συντηρήσουν μια διαχρονική πορεία γεμάτη επιτυχίες γιατί προβάλλουν και εφαρμόζουν με συνέπεια προγράμματα Ε.Κ.Ε. Αυτά τα προγράμματα εξευγενίζουν την επιχειρηματική καθημερινότητα και συμβάλλουν στην δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας με την οποία θέλουμε να ταυτιζόμαστε. Συνεπώς, ένα τέτοιο – έμπρακτο- συναίσθημα ευθύνης που μετουσιώνεται σε καθημερινές πράξεις και ενέργειες και που συντηρεί υπερβατικές αξίες, στηρίζει πρώτιστα τον σκληρό πυρήνα της ίδιας της εταιρείας. Δημιουργεί περήφανο προσωπικό, αφοσιωμένους πελάτες και ευχαριστημένους συνεργάτες και δίδει ένα μήνυμα για μια κοινωνία όπου ο καθένας δεν συμβιβάζεται με το καλό όταν μπορεί να προσφέρει το καλύτερο. Αυτός είναι ο κόσμος τον οποίο οραματιζόμαστε.

Ανδρέας Λοΐζου

Human Resources and Quality Director

Τα άτομα τα οποία ασχολούνται με το Κεφάλαιο Εταιρική κοινωνική Ευθύνη είναι πολλά και μέσα από τις δραστηριότητες τους στα τμήματα συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην διατήρηση μιας πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης η οποία να ανταποκρίνεται στα επίπεδα του ξενοδοχείου μας. Για την ανταπόκριση στα κριτήρια του συστήματος Travelife συνεργάστηκαν οι πιο κάτω:
Νίκος Αρίστου Executive Director
Υπεύθυνος για την διαχείριση του συστήματος Travelife και για τον συντονισμό των πολιτικών / πυλώνων αειφορίας.
Andreas Loizou - Human Resources and Quality Director
Για το κεφάλαιο κοινωνικής πολιτικής που αφορά εσωτερικά προγράμματα ευημερίας και πρωτοβουλίες για την τοπική κοινωνία.
Angelos Illambas - Group Chief Engineer
Για το κεφάλαιο που αφορά την οικονομική δραστηριότητα, την διαχείριση της ενέργειας και τα συστήματα εξοικονόμησης πόρων.
Λάμπρος Νικολάου - Colors Café , και Άντρια Βλαδιμήρου - Μπαρ
Για το κεφάλαιο που αφορά την περιβαλλοντική πολιτική και για νέες περιβαλλοντικές πρακτικές.
Από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η θητεία μιας νέας ομάδας ενισχυμένης με νέα πρόσωπα που θα συναντάται επίσημα τέσσερεις φορές τον χρόνο και θα έχει συγκεκριμένους στόχους σε βάθος δύο (2) χρόνων, δηλαδή από 1/01/2018 μέχρι 31/12/2019 
Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)

Η δραστηριότητα μας όσο αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) επικεντρώνεται σε τρία πεδία;

Την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος , την αναβάθμιση του και – αν είναι δυνατόν, στην αναστροφή των αρνητικών επιδράσεων που επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όχι μόνο με συγκεκριμένες πρακτικές αλλά και με την δημιουργία κουλτούρας για περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο ζωής.

Την εφαρμογή εταιρικής οικονομικής πολιτικής η οποία να συνδυάζει την κερδοφορία με την εφαρμογή δράσεων που να μειώνουν την χρήση και αποθεμάτων οι οποίες είτε δεν είναι ανανεώσιμες / ανακυκλώσιμες , είτε η κατανάλωση τους επιφέρει παράπλευρες αρνητικές επιπτώσεις.

Την εξασφάλιση της ευημερίας των στελεχών του οργανισμού μας μέσω προγραμμάτων και καλών πρακτικών, αλλά και την συμβολή μας στην ευημερία και βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα, την εφαρμογή πρακτικών μέσα στο ξενοδοχείο μας, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες μας μοναδικές εμπειρίες που να είναι παράλληλα φιλικές προς την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα σε αυτό το τελευταίο σημείο (customer experience) , η εταιρεία μας έχει μια εξαιρετική εμπειρική βάση και εφαρμοσμένες πρακτικές που αποτέλεσαν αφορμή για εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις.

Διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας των ανθρώπων μας

Υπεύθυνη Οικονομική δραστηριότητα

Προστασία του περιβάλλοντος (συμβάλλουμε στην διατήρηση / βελτίωση του περιβάλλοντος)

Κατηγορίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)

Η κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος της έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία την διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες. Αυτό συμβαίνει και στον τομέα της Ε.Κ.Ε. Κάποιες εταιρείες –πολυεθνικές κυρίως – επικεντρώνονται για παράδειγμα στις χώρες του τρίτου κόσμου συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας η των ασθενειών , της παιδικής δουλείας, κάποιες άλλες επιλέγουν να συμβάλουν δυναμικά στην συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την ανάδειξη εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικών παραδόσεων,  την προσφορά ευκαιριών στα παιδιά, ηλικιωμένους η αδύνατες ομάδες, κοκ. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν κάτω από το κεφάλαιο εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι αναρίθμητες. Ενδεικτικά, καταγράφουμε κάποιες από αυτές πιο κάτω κατανεμημένες σε κατηγορίες.

Συνεισφορά
Η συνεισφορά στην τοπική κοινωνία, στους ανθρώπους της επιχείρησης και τις οικογένειες τους, συνεργάτες αλλά και ευρύτερα σε εθνικό η διεθνές επίπεδο με διάφορους τρόπους όπως την παροχή γνώσης η ωφελημάτων
Φιλανθρωπική Δράση
Η συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες η διοργάνωση θεσμικών εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, χορηγίες σε κοινωφελείς οργανισμούς η δημιουργία τέτοιων οργανισμών.
Εθελοντισμός
Εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος.
Ηθική διακυβέρνηση
Εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο συντηρείται η ισότητα, ειλικρίνεια, η ευθυγράμμιση με την νομοθεσία, η παροχή ίσων ευκαιριών και η διαφορετικότητα.
Περιβάλλον
Δραστηριότητες με επικέντρωση στην οικολογία και το φυσικό περιβάλλον .
Πολιτιστική κληρονομιά
Η προάσπιση και προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας και των παραδόσεων.
Ισότητα
Η Ανάπτυξη και διάθεση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τιμές που να είναι δίκαιες και πελατειακή φιλοσοφία η οποία να έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο.
Αειφόρος Ανάπτυξης
Η συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη
Αναγνώριση

Το να διακηρύττει μια εταιρεία ότι η Ε.Κ.Ε. είναι μέσα στις προτεραιότητες της, δεν σημαίνει τίποτα το ουσιαστικό. Το σημαντικό είναι αυτή η προσπάθεια να αναγνωρίζεται από όλους όσοι έχουν σχέση με την εταιρεία . Τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους πελάτες, το προσωπικό, του κυβερνητικούς και άλλους φορείς αλλά και την ίδια την κοινωνία. Η αναγνώριση που απολαμβάνει το ξενοδοχείο μας από όλους αυτούς είναι εμφανής και αυτό δείχνει ότι οι πρακτικές Ε.Κ.Ε. διαχέονται αποτελεσματικά , επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας τα επίπεδα επιχειρηματικής ηθικής. Ας δούμε μερικά παραδείγματα.

Το ξενοδοχείο Four Seasons είναι ενταγμένο στην κατηγορία των εταιριών με μεγάλη συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη σύμφωνα και με τα κριτήρια του Travelife. Το γεγονός ότι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός που αφορά άμεσα το κεφάλαιο εταιρική κοινωνική ευθύνη, έχει πιστοποιήσεις το ξενοδοχείο μας μετά από σχετική επιθεώρηση, δείχνει την δέσμευση της εταιρείας αλλά και το ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του ξενοδοχείου . Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στην διεύθυνση travelife.org

Μερικές βραβεύσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι το πανελλήνιο βραβείο ασφάλειας, το Παγκύπριο βραβείο ασφάλειας, το βραβείο Dale Carnegie Award για την εταιρεία με την μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση, το βραβείο ποιότητας κ.α. Το ξενοδοχείο μας ήταν το πρώτο που πιστοποιήθηκε με το μοντέλο Investors in People και μόλις η Τρίτη εταιρεία Παγκύπρια που έλαβε την διάκριση αυτή (2009). Ήταν επίσης το πρώτο ξενοδοχείο που πιστοποιήθηκε με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, ασφάλειας και υγείας, τα οποία και συνεχίζει να διατηρεί. Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του, το ξενοδοχείο Four Seasons έχει λάβει πάνω από εκατό βραβεία από διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς και άλλους φορείς, για την ποιότητα υπηρεσιών, την φιλικότητα και τον επαγγελματισμό του προσωπικού.

Το ξενοδοχείο Four Seasons είχε προταθεί δύο συνεχόμενες χρονιές (2010 και 2011) για το βραβείο Best Working Place, στην 1η και 2η ετήσια διοργάνωση των In Business Awards που ξεκίνησε το 2010. Η επιλογή του ξενοδοχείου μας από εξωτερικούς φορείς ως μια από τις 5 καλύτερες εταιρείες στην Κύπρο για να εργάζεται κάποιος, και μάλιστα για δύο συνεχόμενες χρονιές αντικατοπτρίζει την εξαιρετική φήμη που απέκτησε η εταιρεία όσο αφορά την ποιότητα του εργασιακού της χώρου. Για να αποκτήσει αυτή την φήμη ως εργοδότης προτίμησης, η εταιρεία συντηρεί σταθερές αρχές και αξίες εδώ και είκοσι χρόνια, οι οποίες αναγνωρίζονται από υπαλλήλους και πελάτες της. Μέσα από την ετήσια έρευνα γνώμης προσωπικού που καθιερώθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το προσωπικό μας θεωρεί ως χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου τα πιο κάτω.

Αρχές και αξίες
Οι αρχές και αξίες είναι αυτές που οδηγούν μια εταιρεία προσδίδοντας σε αυτή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα οποία ξεχωρίζει και συνεπώς τους κύριους λόγους για τους οποίους την επιλέγει ο πελάτες για να αγοράσει τις υπηρεσίες και προϊόντα της . Το «πακέτο αξιών» όπως προσδιορίζεται μέσα από τα brand values της εταιρείας και επικυρώνεται από την ετήσια έρευνα γνώμης προσωπικού, είναι αναλύεται πιο κάτω.
Πελατοκεντρισμός – Επικέντρωση στον πελάτη
Μέσα από τα σχόλια τους οι πελάτες μας μιλούν για ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, όπου η φροντίδα πελατών είναι το κύριο μας μέλημα. Το 55% των πελατών μας είναι επαναλαμβανόμενοι.
Ψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών και προϊόντων
Η αγορά και χρησιμοποίηση των καλύτερων υλικών, επαρκής στελέχωση σε όλα τα πόστα με περισσότερους από 550 υπαλλήλους, διαρκής εκπαίδευση προσωπικού, εργοδότηση των καλύτερων στην βιομηχανία, διαρκείς ανακαινίσεις , η εκλεπτυσμένη κουζίνα με επίπεδα γαστρονομίας που αποτελούν πρότυπο για την Κύπρο είναι μερικά από τα παραδείγματα που διασφαλίζουν ότι οι πελάτες μας θα απολαμβάνουν τα πιο ψηλά επίπεδα υπηρεσιών. Άλλωστε, όραμα της εταιρείας είναι “To delight each guest that walks through our door” που επικυρώνεται καθημερινά με τους πολύ ψηλούς δείκτες ικανοποίησης πελατών, τις βραβεύσεις από διεθνείς τουριστικούς και άλλους οργανισμούς κ.α.
Φιλικότητα Προσωπικού
Η φιλικότητα του προσωπικού είναι ένα χαρακτηριστικό στο οποίο κτίστηκε η μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας. Το προσωπικό μας είναι χαρούμενο γιατί εργάζεται στο ξενοδοχείο Four Seasons και το δείχνει. Παράλληλα, έχει την ελευθερία να αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες μάλιστα βραβεύονται κάτω από το ηλεκτρονικό σύστημα επιβράβευσης και αναγνώρισης staff.bravo.com Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες , καλλιεργείται η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες του πελάτη, προάγεται το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ των συναδέλφων και συντηρείται μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης όπου διαρκές μας μέλημα είναι να προσθέτουμε συνεχώς αξία στο προϊόν και υπηρεσίες μας. Σε αυτό το περιβάλλον, η φιλικότητα του προσωπικού εκφράζεται αβίαστα και με ειλικρίνεια.
Περιβάλλον Εργασίας
Η ασφάλεια εργοδότησης είναι το πιο διακριτό στοιχείο από αυτά που οι υπάλληλοι μας αναφέρουν σαν χαρακτηριστικές αξίες του ξενοδοχείου. Η διαρκής εκπαίδευση, η προαγωγή ενός ομαδικού πνεύματος συνεργασίας, η οριζόντια επικοινωνία, οι μορφές ψυχαγωγίας, οι ισχυροί θεσμοί ασφάλειας και υγείας, η επένδυση στο προσωπικό και η ανθρωποκεντρική διοίκηση είναι μερικά μόνο από τα σημεία που εξασφαλίζουν ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας. Παρόλο που το ξενοδοχειακό επάγγελμα είναι απαιτητικό, με βάρδιες, εργασίες τις Κυριακές, αργίες και ιδιαίτερα επίπονες ειδικότητες σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα, το προσωπικό μας επιβεβαιώνει καθημερινά αλλά και μέσα από τις τακτικές έρευνες του τμήματος ΔΑΔ ότι το περιβάλλον εργασίας στο ξενοδοχείο Four Seasons είναι ελκυστικό από πολλές απόψεις.
Η Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Από την στιγμή που τα πάντα κινούνται γύρω από τον άνθρωπο, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε πελάτες, εξωτερικούς συνεργάτες, το προσωπικό και τις οικογένειες τους, το κεφάλαιο Ε.Κ.Ε. είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Με τις θεσμικές  ενέργειες αλλά και καθημερινές πράξεις και συμπεριφορές μας, θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ούτως ώστε οι πελάτες μας, οι συνεργάτες και το προσωπικό μας να κατανοήσουν και εμπεδώσουν το ρόλο που έχουν να παίξουν στην διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου. Το όραμα για πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, η δέσμευση για ψηλά επίπεδα υπηρεσιών, η φιλικότητα, η διαρκής ενημέρωση και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η δημιουργία μιας σκεπτόμενης εργασιακής κοινωνίας με δυναμισμό και άποψη, η επικέντρωση στα παιδιά, τις μέλλουσες γενεές,  και η  διαμόρφωση του χαρακτήρα και του τρόπου σκέψης των, είναι μέσα στις καθημερινές μας επιδιώξεις. Συνάμα, δεν ξεχνούμε ότι έξω από τον εργασιακό μας χώρο, υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται την στήριξη μας, η τουλάχιστον, ένα σημάδι ότι ο κόσμος του σήμερα μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.  

Ενημέρωση – Επιμόρφωση

Η ενημέρωση και επιμόρφωση είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την δημιουργία μιας ομάδας η οποία να μπορεί να διαδραματίζει δυναμικό ρόλο τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Άτομα τα οποία είναι ενημερωμένα, ευαισθητοποιημένα και σωστά εκπαιδευμένα, μπορούν να βρουν λύσεις για οποιαδήποτε απρόοπτα προκύψουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες στον εργασιακό χώρο και ενεργό ρόλο στην κοινωνία, διεκδικώντας τα δικαιώματα τους και συμβάλλοντας στην βελτίωση του περιβάλλοντος που ζούμε. Τα εργαλεία ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται στο ξενοδοχείο περιλαμβάνουν το ενδοδίκτυο, την διαδικτυακή σελίδα για το προσωπικό, e-mails, αποστολή μηνυμάτων μέσω sms, γραπτές κοινοποιήσεις, προφορική ενημέρωση, τμηματικές και άλλες συναντήσεις, ενημερωτικές ημερίδες open- house. Με την χρήση τηλεοράσεων και οθόνης στις δύο καφετερίες προσωπικού, αποστέλλονται επίσης μηνύματα, ευχές σε εορτάζοντας καθημερινά, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά spots κ.α.  Το ξενοδοχείο μας είναι ίσως η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που εκδίδει μηνιαία αθλητική εφημερίδα, ενώ εκδίδονται επίσης το περιοδικό “Εποχιακά Χρονικά”, η Εφημερίδα “Κήρυκας” και το “Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο”.  Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται διαλέξεις για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ τα προγράμματα ενσωμάτωσης (Hotel Orientation Programs) προσφέρονται κάθε Δευτέρα πρωί και σε παλαιούς υπαλλήλους που θέλουν να φρεσκάρουν την μνήμη τους. Η προώθηση της οριζόντιας επικοινωνίας είναι επίσης μια διαχρονική επιδίωξη και αυτή επιτυγχάνεται με την λειτουργία των επιτροπών επί μηνιαίας βάσεως όπως

 • Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας
 • Επιτροπή του Ταμείου Ευημερίας
 • Ομάδες Εστίασης – Focus Groups
 • Internal Trainers Meeting – Συνάντηση της Ομάδας Εσωτερικών Εκπαιδευτών
 • Investors in People Champions, Meeting

Το ξενοδοχείο μας είναι το πρώτο στην Κύπρο που δημιούργησε Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης σε χώρο έξω από το Ξενοδοχείο. Το Κ.Ε.Α. που βρίσκεται στην Μ. Γειτονιά χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων και για δραστηριότητες που αφορούν την κοινότητα. Εκπαιδευτές του Κέντρου δίδουν διαλέξεις και παρουσιάσεις σε σχολεία / παιδιά του δημοτικού για διάφορα θέματα που τους ενδιαφέρουν, προσφέρουν ενημερωτικό υλικό αλλά και τις διευκολύνσεις και τον εκπαιδευτικό χώρο για διάφορες δραστηριότητες και συνέδρια διεθνούς εμβέλειας όπως η CEDEFOP, η πρωτοποριακές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση και προαγωγή της υγείας, όπως το συνέδριο κυτταρικής ιατρικής  . Πολλά από τα στελέχη μας συμμετέχουν ενεργά και συστηματικά σε κοινωφελή έργα και  πρωτοβουλίες, ερευνητικούς οργανισμούς αλλά και ως εκπαιδευτές σε τεχνικά η ακαδημαϊκά ιδρύματα, προσφέροντας τις γνώσεις και εμπειρίες τους τόσο στους νέους όσο και στις τοπικές κοινωνίες.  Στελέχη του ξενοδοχείου μας έχουν πρωτοστατήσει στην δημιουργία συνδέσμων η θεσμικών δραστηριοτήτων που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση της επαγγελματικής η προσωπικής ζωής των συμπολιτών μας. Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ζαχαροπλαστών, ο Σύνδεσμος Οινοχόων έχουν δημιουργηθεί με πρωτοβουλία στελεχών του ξενοδοχείου πολλά από τα οποία εξακολουθούν να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που προάγουν την κουλτούρα γαστρονομίας και οινοφιλίας στο ευρύτερο περιβάλλον μέσα από παρουσιάσεις σε τηλεοράσεις περιοδικά, συγγραφή βιβλίων κ.α.. Πολλά από τα στελέχη μας είναι σύμβουλοι η εισηγητές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματικά σώματα και κοινωφελείς οργανισμούς, συμβάλλοντας έτσι, στην διάχυση γνώσης και την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς  στους συμπολίτες μας. Το ξενοδοχείο διατηρεί δύο δανειστικές βιβλιοθήκες (μια στο κέντρο εκπαίδευσης και μια μέσα στο ξενοδοχείο) όπου οι υπάλληλοι μας μπορούν να δανειστούν βιβλία, περιοδικά, e-books, CDs, DVDs κ.α. Οι πρακτικές που εφαρμόζει, επιδρούν θετικά  διαμορφώνουν με πολλούς τρόπους την ποιότητα του ξενοδοχειακού επαγγέλματος.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η διατήρηση της περιβαλλοντολογικής ισορροπίας αρχίζει από τον καθένα μας . Με ψηλό αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση η παράδοση του στις επερχόμενες γενεές είναι υπόθεση που εξαρτάται από τον καθένα, συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες για το περιβάλλον. Ενέργειες όπως η χρηματοδότηση δήμων – κοινοτήτων για δενδροφύτευση, η συμμετοχή υπαλλήλων σε αποκατάσταση καμένων δασών, η συμμετοχή σε καθαρισμό παραλιών , είναι ενδεικτικές της προσήλωσης και δέσμευσης μας να εργαστούμε για ένα καλύτερο περιβάλλον. Παράλληλα, η θεσμοθέτηση πρακτικών μέσα στο ξενοδοχείο που να μειώνει την περιβαλλοντική καταπόνηση, ενισχύει την κουλτούρα ευαισθησίας για το περιβάλλον και εμπεδώνει συνήθειες τις οποίες οι υπάλληλοι μας μπορούν να μεταφέρουν και στην ιδιωτική τους ζωή όπως είναι η ανακύκλωση. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι μόνο με την εφαρμογή του ενδοδικτύου (intranet) στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας στο ξενοδοχείο μείωσε την σπατάλη κοινού χαρτιού κατά 400,000-450,000 σελίδες Α4 ετησίως , ενώ μέσα από τα ομαδικά προγράμματα βραβεύσεων Added Value Award θεσμοθετήθηκαν προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού από τους ίδιους τους υπαλλήλους μας, τα οποία με την σειρά τους χρηματοδοτούν φιλανθρωπικά προγράμματα όπως αγορά χριστουγεννιάτικων δώρων σε παιδιά. Επίσης διαρκές μέλημα μας είναι η συνεχής επένδυση σε συστήματα, μηχανήματα, πρακτικές και τεχνολογία που συμβάλλει στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας.  Κάποιες από τις πρωτοβουλίες κάτω από αυτή την κατηγορία είναι:

 1. Αγορά και χρήση υλικών και χημικών, φιλικών προς  το περιβάλλον
 2. Ενημέρωση όσο αφορά τις επιδράσεις επιβλαβών υλικών στο περιβάλλον και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων μας.
 3. Χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον (εσωτερικό σύστημα τηλεοπτικής ενημέρωσης του προσωπικού, ενδοδίκτυο, διαδικτυακή σελίδα για το προσωπικό, SMS) , και μείωση κατανάλωσης χαρτιού.
 4. Χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων με ανακυκλώσιμα υλικά
 5. Προγράμματα ανακύκλωσης και χρήση του ποσού που συγκεντρώνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 6. Αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων halogen με λαμπτήρες LED.
 7. Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης.
 8. Τοποθέτηση μεταλλακτήρων θερμότητας (heat exchanger), και χρήση της αποκρυπτόμενης ενέργειας από το chiller, για την θέρμανση νερού.
 9. Εγκατάσταση από την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου, 244 ηλιακών πλαισίων για την συλλογή ηλιακής ενέργειας.
 10. Παρά την σημαντική αύξηση κόστους, η εταιρεία ήταν από τις πρώτες που εγκατέστησε σύστημα απολύμανσης του νερού με διοξείδιο του χλωρίου που θεωρείται πιο σύγχρονη και ασφαλής από τις συμβατικές.
 11. Αναβάθμιση του building management system του ξενοδοχείου για να είναι πιο αποδοτική και φιλική στον χρήση. Ως αποτέλεσμα, ελέγχεται άμεσα η άσκοπη χρήση μηχανημάτων, πιθανές βλάβες η ανεπάρκειες  και συνεπώς μειώνεται  η κατανάλωση.
 12. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων καθαρισμού της παραλίας και άλλων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με τις εισηγήσεις η προδιαγραφές που τίθενται από περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Κοινωνικές, αθλητικές και άλλες Δραστηριότητες

Από το 1993 που ξεκίνησε την λειτουργία του, το ξενοδοχείο Four Seasons, ήταν έντονα και συστηματικά αναμεμιγμένο στα κοινά, συμμετέχοντας αλλά και πρωτοστατώντας πολλές φορές στην διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων με κοινωνικό χαρακτήρα. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό συντηρεί το δυναμικό πνεύμα της εταιρείας για αυτό και είναι μέσα στην ατζέντα προτεραιοτήτων. Μερικά μόνο παραδείγματα  δραστηριοτήτων όπου συνδυάζεται ο αθλητισμός με κοινωνική η άλλη συνεισφορά, είναι, to Four Seasons Staff Olympics και το τουρνουά Φιλανθρωπίας που θεσμοθετήθηκε το 1993 με τον ιστορικό αγώνα καλαθόσφαιρας Administration Bulls v. Muskita Aluminium.  Αργότερα, η ασπίδα φιλανθρωπίας θεσμοθετήθηκε στα διατμηματικά τουρνουά mini-ποδοσφαίρου με την συνάντηση του κυπελλούχου και του πρωταθλητή, ενώ συναντήσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα είχαμε στο Bowling , Σκοποβολή (Charity Shield), τάβλι, και στις αρχές της παρούσας δεκαετίας με τα  ετήσια Four Seasons Staff Olympics.  Από το 1993 μέχρι σήμερα,  αθλήματα όπως το Mini-football, καλαθόσφαιρα, water basketball, σκοποβολή, bowling, αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος της εργασιακής μας ζωής. Οι εκδρομές σε διάφορα μέρη της Κύπρου με χρηματοδότηση από το ταμείο ευημερίας, είναι μια τακτική δραστηριότητα που συμβάλλει στην σύσφιξη των σχέσεων των υπαλλήλων μας, δίδει την ευκαιρία στους ξένους συναδέλφους να γνωρίσουν την χώρα, τις παραδόσεις και την πολιτιστική της κληρονομιά και να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία της, αλλά και τους Κύπριους υπαλλήλους να διασκεδάσουν και να επισκεφτούν μέρη τα οποία δεν έχουν την ευκαιρία να δουν συχνά. Αρκετές είναι και οι δραστηριότητες για τα παιδιά είτε πρόκειται για παιδιά των υπαλλήλων μας είτε από σχολεία της Λεμεσού και της Επαρχίας, από κολλέγια και πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. Να αναφέρουμε ενδεικτικά

 • Ετήσια Γιορτή για τα Παιδιά των Υπαλλήλων μας
 • Καλοκαιρινό Σχολείο, μαθήματα μαγειρικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες παρουσιάσεις η ψυχαγωγικά προγράμματα για τα παιδιά των υπαλλήλων μας.
 • Ενισχυτικά μαθήματα φυσικής χημείας και μαθηματικών για τα παιδιά των υπαλλήλων μας
 • Μαθήματα και διαλέξεις σε παιδιά δημοτικών σχολείων της κοινότητας και της πόλης Λεμεσού.
 • Εποπτεία επαγγελματικών και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, διπλωματικών εργασιών φοιτητών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
 • Προγράμματα και παρουσιάσεις επαγγελματικής καθοδήγησης και ξενάγηση στους χώρους του ξενοδοχείου για μαθητές Λυκείου και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Σχέδια , βραβεύσεων και υποτροφιών  για τους Αρίστους Μαθητές, τελειόφοιτους λυκείων και φοιτητών επαγγελματικών σχολών. 
 • Προσφορά πρακτικής εξάσκησης σε φοιτητές κολλεγίων και πανεπιστημίων

Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτοπεποίθησης, την δικτύωση τους, την αποτύπωση των επιλογών που έχουν στην ζωή τους και την ενεργοποίηση προβληματισμού. Σε πιο μεγάλες ηλικίες,  στόχο έχουν να βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα το ξενοδοχειακό επάγγελμα και να αποκτήσουν τα εφόδια για μια υπεύθυνη και πολύτιμη συνεισφορά στην βιομηχανία χωρίς να παραγνωρίζουν την συμβολή τους  ,τον ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν  αλλά και την επίδραση των μελλοντικών τους πράξεων στην κοινωνία.

Το Four Seasons Staff Olympics είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μαζευτούν ποσά για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσα σε ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας και ψυχαγωγίας, όπου προάγεται η τμηματική ταυτότητα

Η εξισορρόπηση επαγγελματικής – προσωπικής ζωής είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, δεδομένων των απαιτήσεων και της φύσης της εργασίας.   Η εταιρεία μας προσφέρει αρκετές εναλλακτικές επιλογές  σε άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα, ούτως ώστε να προσθέσουν ποιότητα στην ζωή τους και να ασχοληθούν με πράγματα τα οποία ίσως δεν θα είχαν τον χρόνο να οργανώσουν από μόνοι τους.  Μερικές από τις θεσμικές πρωτοβουλίες είναι οι ακόλουθες.

 • Επιχορήγηση για διαμονή σε ξενοδοχεία της Κύπρου
 • Προσφορά διαμονής στο ξενοδοχείο Aldiana Club Resort με πλήρη διατροφή σε δικαιούχους (βλέπε πρόγραμμα τ.ε.)
 • Διοργάνωση εκδρομών σε διάφορα μέρη της Κύπρου, κρουαζιέρων, beach parties και άλλων εκδηλώσεων που καλύπτουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, όπως προσκυνήματα, εκδρομές με ξεναγήσεις για ξένους υπαλλήλους, εξορμήσεις για οινόφιλους  η για κυνηγούς  (σκοποβολή)
 • Επιχορηγημένες εξόδους σε εστιατόρια της Λεμεσού
 • Αποστολή υπαλλήλων μας σε διάφορες εκδηλώσεις στο εξωτερικό για αντιπροσώπευση της Κύπρου, όπως σε διαγωνισμούς μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, οινολογίας, προγράμματα ενημέρωσης η  εκπαίδευσης.
 • Δημιουργία, διοργάνωση και χρηματοδότηση ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων. 
Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες

Σε τακτά χρονικά διαστήματα το ξενοδοχείο μας συμμετέχει στα κοινά συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση μιας καλύτερης και πιο ανθρώπινης κοινωνίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή υπαλλήλων μας σε φιλανθρωπικές θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η πορεία Χριστοδούλας, ο Ραδιομαραθώνιος Αγάπης (που διοργανώνονται κάθε χρόνο), με σκοπό την συλλογή χρημάτων για καρκινοπαθείς και άτομα με ειδικές ανάγκης αντίστοιχα), είναι δυναμική. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το ξενοδοχείο μας ξεκίνησε η ιδέα για παραχώρηση μιας η περισσότερων ημερών από τον κάθε υπάλληλο, η οποία πιστώνεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Από το ξενοδοχείο μας επίσης ξεκίνησε η ιδέα (μέσα στο 1993) αφιλοκερδούς εργασίας και προετοιμασίας γλυκών και άλλων εδεσμάτων τα οποία πωλούνται σε παζαράκι στα πλαίσια φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για την συλλογή χρημάτων που δίδονται εν τέλει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η συμμετοχή των υπαλλήλων μας είναι πάντοτε θετική και με μεγάλο ενθουσιασμό αποδεικνύοντας την ευαισθησία τους και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Η Διεύθυνση του ξενοδοχείου ενθαρρύνει τους υπαλλήλους μας να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες για βελτίωση της ζωής μειονοτικών η ασθενέστερων ομάδων της κοινωνίας μας, προσφέροντας χρηματικά η σε υλικό σε διάφορα ευαγή ιδρύματα, στηρίζοντας τους με τεχνογνωσία η προσκαλώντας παιδιά και ηλικιωμένους σε γιορτές και άλλες εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο μας. Το κοινωνικό αυτό πρόσωπο είναι άλλη μια διάσταση στην οποία δίδεται μεγάλη σημασία. Άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η συνεχής συμμετοχή του ξενοδοχείου μας στις αιμοδοσίες της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας με την θεσμοθέτηση ημερίδας τουλάχιστον μιας φοράς τον χρόνο σε ημερίδες αιμοδοσίας που διοργανώνονται στο ξενοδοχείο και στις οποίες λαμβάνει μέρος ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις δραστηριότητες φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Charity Support Scheme, μέσα από το οποίο ο κάθε πελάτης που διαμένει στο ξενοδοχείο συμμετέχει με   €2, ποσό που αποκόπτεται αυτόματα και διατίθεται σε συγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
 • Παραχώρηση  των χώρων του ξενοδοχείου αλλά και προσωπικού και φαγητού / ποτών για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Πολλά από τα τμήματα του ξενοδοχείου διατηρούν ταμεία και διαθέτουν ποσά  για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παράδειγμα, το τμήμα συντήρησης το οποίο απέστειλε χρηματική βοήθεια σε ορθόδοξα μοναστήρια στην Αφρική, στήριξε άπορες οικογένειες και ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για παροχή έκτακτης βοήθεια σε άρρωστους και αναξιοπαθούντες. 
 • Δωρεές επίπλων και εξοπλισμού σε διάφορα ιδρύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Διανομή δώρων και γλυκών σε διάφορα ιδρύματα κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 • Διοργάνωση ετήσιας αιμοδοσίας στο ξενοδοχείο από το 1993.
 • Παροχή τεχνικού και ιατρικού εξοπλισμού σε ιατρικά κέντρα.
 • Θεσμική εισφορά στο Sophia Foundation που διατίθεται για τα παιδιά στην Αφρικανική Ήπειρο. 
 • Άλλες θεσμικές εισφορές σε συνδέσμους φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
 • Συμμετοχή με ομαδικές πρωτοβουλίες στον ετήσιο Ραδιομαραθώνιο Αγάπης που διοργανώνεται για παιδιά με ειδικές ανάγκες, την πορεία Χριστοδούλας, αντικαρκινικό σύνδεσμο κ.α. 
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων σε τμηματική βάση με σκοπό την συλλογή χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 • Θεσμοθέτηση τουρνουά φιλανθρωπίας από το 1993, με σκοπό την συλλογή χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 • Σχέδιο έκτακτης βοήθειας μέσα από το οποίο ενεργοποιείται εισφορά η έρανος για συνάδελφο που έχει πρόβλημα, και την αυτόματη συμμετοχή του ταμείου ευημερίας. 
 • Ετοιμασία και διανομή γευμάτων για άπορους συμπολίτες μας σε καθημερινή βάση σε συνεργασία με την μητρόπολη Λεμεσού.
 • Συγκέντρωση και αποστολή τροφίμων και ρουχισμού σε πολίτες άλλων χωρών που έχουν υποστεί τις συνέπειες καταστροφών, πείνας  (Σερβία, Ελλάδα, κ.α.)
Έργα Κοινής Ωφελείας και εθελοντισμός

Η εθελοντική συμμετοχή ατόμων και ομάδων σε κοινωνικές, επαγγελματικές και άλλες πρωτοβουλίες είναι πολύπλευρη και δείχνει την νοοτροπία των συναδέλφων μας αλλά και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Οι chef μας συμμετέχουν ενεργά στην Ολυμπιακή Ομάδα μαγειρικής και την προώθηση της κυπριακής γαστρονομίας, το ίδιο και οι Ζαχαροπλάστες μας αλλά και οι Barmen & Τραπεζοκόμοι που πρωτοστάτησαν στην δημιουργία οργανισμών οινοχοίας , την συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καλύτερης κατανόησης και άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων, τις επισκέψεις στελεχών μας σε σχολεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα για διαλέξεις και ημερίδες ενημέρωσης, κ.α. Πέρα όμως από την εθελοντική συμμετοχή και ένταξη σε οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικά σώματα και οργανισμούς, αξιοσημείωτα είναι και κάποια έργα τα οποία η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει και με τα οποία αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας.

 

 

Κάποια από αυτά είναι:

 • Κατασκευή έργων υποδομής στην  προκυμαία ούτως ώστε να μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις της κοινότητας. 
 • Συστηματικός καθαρισμός της παραλίας η οποία είναι βραβευμένη με την γαλάζια σημαία,  ως μια από τις καθαρές παραλίες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Κατασκευή σιντριβανιού στον δρόμο Αμαθούντος απέναντι από το Colors Café
 • Κατασκευή ξύλινου πεζόδρομου στην παραλία για τους ανάπηρους
 • Κατασκευή υποδομής στην παραλία για τις θαλάσσιες  χελώνες οι οποίες γεννούν τα αυγά τους,  και ενημέρωση του κοινού και των πελατών για το πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας έτσι μια συμβιωτική σχέση  του ανθρώπου με το περιβάλλον.
 • Κατασκευή κάθετου βραχίονα και τοπιοτέχνηση της παραλίας μπροστά από το ξενοδοχείο.
 • Δημιουργία, συγγραφή και διάθεση  CD και βιβλίων με θέμα την Κυπριακή Κουζίνα. Πρόγραμμα αυτής της σειράς παρουσιάστηκε στο National Geographic.
 • Χορηγίες καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων διεθνούς φήμης που προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις τέχνες και τα γράμματα.
 • Δενδροφύτευση τόσο στην παραλία όσο και σε άλλα επιλεγμένα σημεία της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.

Για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το κεφάλαιο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού για να ενημερωθούν σχετικά με τα προγράμματα στα οποία είναι δυνατόν να συμμετάσχουν.

Να παρακολουθήσουν η να δηλώσουν συμμετοχή για κάποιες από τις παρουσιάσεις , διαλέξεις η εργαστήρια με θέμα την Ε.Τ.Ε. που στοχεύουν την κατάρτιση, ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αυτού του χαρακτήρα, η ακόμα και να τους καταστήσουν ικανούς να οργανώνουν δικές τους ομάδες η πρωτοβουλίες.

Να ενσωματωθούν σε κάποια από τις επιτροπές στις οποίες η Ε.Κ.Ε. αποτελεί μέρος της ατζέντας. Τέτοιες επιτροπές στο ξενοδοχείο είναι η επιτροπή A&Y η επιτροπή του ταμείου ευημερίας, οι ομάδες εργασίας για το Investors in People (IiP Champions) κ.α.

 

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από ημερίδα καθαρισμού της παραλίας το 1993, λίγες μόνο εβδομάδες μετά από την έναρξη των εργασιών του ξενοδοχείου.  Συνάδελφοι από διάφορα τμήματα με φανέλες ειδικά ετοιμασμένες για την περίσταση ενημερώνουν τους τουρίστες και καθαρίζουν την παραλία μας η οποία είναι μια  βραβευμένη με την γαλάζια σημαία

Η Γαλάζια σημαία είναι ένα πρόγραμμα  από το Foundation of Environmental Education  το οποίο ελέγχει και πιστοποιεί ότι μια παραλία πληρεί συγκεκριμένες απαιτήσεις όσο αφορά την ποιότητα του νερού, την περιβαλλοντική διαχείριση της , τις υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας και την περιβαλλοντική ενημέρωση και επιμόρφωση.

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου προσφέρει μαθήματα στα παιδιά των υπαλλήλων μας, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

Πρόγραμμα Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής “Junior Top Chef” για παιδιά των υπαλλήλων μας, τα οποία έχουν την ευκαιρία να μάθουν πολλά από τα μυστικά της γαστρονομίας και να δοκιμάσουν το ταλέντο τους στην μαγειρική.

Παρουσίαση προγράμματος για την ασφάλεια και υγεία σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου στην Επαρχία Λεμεσού. 

Μια από τις πολλές ομαδικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια του ετήσιου Ραδιομαραθώνιου Αγάπης που γίνεται σε όλη την Κύπρο με σκοπό την συλλογή χρημάτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι υπάλληλοι του τμήματος Θαλασσοθεραπείας έρχονται για μια μέρα αφιλοκερδώς στην εργασία και προσφέρουν υπηρεσίες ομορφιάς προσώπου, manicure κ.α. στο προσωπικό έναντι συμβολικής αμοιβής. Όλα τα χρήματα που συλλέγονται, διατίθενται για τον Ραδιομαραθώνιο. Την ίδια στιγμή, το τμήμα κουζίνας οργανώνει Barbeque ψήνοντας και πουλώντας σουβλάκια και συλλέγοντας ένα σημαντικό ποσό κάθε χρόνο για τον ίδιο σκοπό.

Το τμήμα ζαχαροπλαστείου ήταν το πρώτο που το 1993 διέθεσε το προσωπικό του για μια μέρα φτιάχνοντας παραδοσιακά γλυκά και αλμυρά και πουλώντας τα σε παζαράκι ούτως ώστε να συλλέξει χρήματα για  ετήσιο  έρανο που γίνεται Παγκύπρια.  Εδώ και είκοσι σχεδόν χρόνια, η πρωτοβουλία αυτή έγινε θεσμός και το παράδειγμα τους ακολούθησαν και άλλες μονάδες  στην Λεμεσό και την Κύπρο.  Οι συνάδελφοι του τμήματος κουζίνας και ζαχαροπλαστείου επενδύουν αρκετό από τον χρόνο τους σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις,  διαγωνισμούς γαστρονομίας, τελετές, δραστηριότητες προώθησης της μαγειρικής τέχνης και των παραδόσεων μας.