Η φιλανθρωπική δράση και η συμμετοχή στα κοινά είναι πάντοτε ψηλά στην ατζέντα της επιτροπής του ταμείου ευημερίας αλλά και της διεύθυνσης του ξενοδοχείου που γνωρίζουν πολύ καλά ότι τέτοιες ενέργειες εξευγενίζουν την καθημερινότητα μας και προάγουν ένα πιο ποιοτικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, τα μέλη της επιτροπής του ταμείου ευημερίας, στην τελευταία συνεδρία τους, ενέκριναν την αποδέσμευση τριακοσίων ευρώ (€300) για αγορά τροφίμων τα οποία διέθεσαν για άπορες οικογένειες, παρέχοντας τα είδη αυτά στο Σωματείο Αλκυονίδες που ανέλαβε την διανομή τους. Τα μέλη του σωματείου Αλκυονίδες, στη Λεμεσό, απέστειλαν επιστολή ευχαριστώντας την διεύθυνση και το προσωπικό για την προσφορά μαζί με την διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα θα διατεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.