Συνεχίζονται οι δραστηριότητες για το προσωπικό μας με πρωτοβουλία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και της επιτροπής των ταμείων ευημερίας των δύο ξενοδοχείων. Για το ξενοδοχείο Four Seasons η περίοδος αυτή προσφέρεται για εκδρομές τόσο λόγω των χιονιών όσο και λόγω της μειωμένης πληρότητας που επιτρέπει την λήψη αδειών από το προσωπικό μας. Για το ξενοδοχείο Αμαθούς επίσης είναι μια καλή ευκαιρία αφού η αναστολή εργασιών λόγω των ανακαινίσεων προσφέρει μια καλή ευκαιρία στους συνάδελφους για εκδρομές, ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση. Φέτος ένας από τους στόχους του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού είναι όπως ξεκινήσουν κοινές συναντήσεις των επιτροπών των δύο αδελφών ξενοδοχείων ούτως ώστε να έχουμε μια πιο συστηματική κοινή πορεία δράσης με δραστηριότητες που να διοργανώνονται από κοινού σε μεγαλύτερη κλίμακα από ότι στο παρελθόν. Στις 17 Φεβρουαρίου λοιπόν θα εκδράμουμε για τον Ζωολογικό κήπο της Πάφου, όπου στο παρελθόν είχαμε επισκεφθεί και μάλιστα με πολύ ωραία σχόλια από το προσωπικό μας. Την οργάνωση της εκδρομής αναλαμβάνει αυτή την φορά το ταμείο ευημερίας του ξενοδοχείου Four Seasons αλλά ευπρόσδεκτοι είναι – όπως πάντα άλλωστε- και οι συνάδελφοι από το αδελφό ξενοδοχείο της εταιρείας. Δηλώσεις συμμετοχής στο τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού η στους εκπροσώπους των επιτροπών των ταμείων ευημερίας στα δύο ξενοδοχεία.