Η βράβευση των καλύτερων υπαλλήλων έχει μια βαθιά παράδοση στο ξενοδοχείο Four Seasons και σχεδόν όλα τα τμήματα διατηρούν με τον ένα η τον άλλο τρόπο ένα σύστημα εντοπισμού, αναγνώρισης και επιβράβευσης αυτών που ξεχωρίζουν. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε αυτό στα ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν, αρχίζοντας το «ταξίδι μας» με το τμήμα τροφίμων και ποτών το οποίο έχει πλούσια ιστορία στο θεσμό αυτό με πολλά και διαφορετικά incentives ανάλογα με την εποχή. Η βράβευση των καλύτερων για αυτή την δεκαετία πλέον, στρέφεται σε πράξεις οι οποίες εκτός από τα ειδικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων μας, αναδεικνύουν και τα brand values της εταιρείας και με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνονται τα στοιχεία του επιχειρηματικού μας DNA. Με την ευκαιρία αυτή να συγχαρούμε όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν αυτό το μήνα και με τις πράξεις τους συνείσφεραν στην συντήρηση της εργασιακής μας κουλτούρας. Πολλές από τις πράξεις αυτές φαίνονται άλλωστε και μέσα από την πλατφόρμα επιβράβευσης και αναγνώρισης (staff bravo) όπου υπάρχουν καθημερινά παραδείγματα των συναδέλφων μας που αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε.